Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna huumeisiin kuoli ennätykselliset 261 ihmistä. Se on enemmän kuin koskaan aiemmin. Huumekuolemat ovat lisääntyneet kolmena peräkkäisenä vuonna. https://www.stat.fi/til/ksyyt/2018/ksyyt_2018_2019-12-16_tie_001_fi.html

Miten näitä kuolemia sitten olisi voitu ehkäistä? Yksinkertaista vastausta kysymykseen ei varmasti ole olemassa. On kuitenkin selvää, että ainakaan nykyinen tapa suhtautua huumausaineisiin ei ole toimiva; muutenhan tähän ennätykselliseen tilanteeseen ei olisi jouduttu.

Suurin osa huumekuolemista on tapaturmaisia myrkytyksiä. Ratkaisuksi on ehdotettu mm. käyttöhuoneiden tarjoamista, naloksoni –valmisteiden jakamista (opiaattien vasta-aine) ja huumausaineiden testauttamisen sallimista. Mitään edellämainituista ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa ilman lainsäädännön muutoksia. Nykyinen huumausainelaki ja rikoslaki estävät tehokkaat keinot huumeongelmaan puuttumiseen.

Näiden tietojen valossa näyttää selvältä, että huumausaineisiin liittyvää lainsäädäntöä tulisi muuttaa. Aihealue oli kuitenkin pitkään tabu, josta pelkästään keskusteleminenkin tulkittiin huumemyönteiseksi ja vahingolliseksi.

Keskusteluilmapiiri kuitenkin muuttui syksyllä 2019, kun kansalaisaloite kannabiksen käytön sallimiseksi keräsi tarvittavat 50.000 kannatusilmoitusta. Olin luomassa kansalaisaloitetta, ja se koskee vain yleisimmin käytettyä ja varsin mietoa huumetta, kannabista.

On selvää, että vielä moni ihminen ehtii kuolla huumeisiin ennen kuin aiheesta uskalletaan keskustella valtakunnanpolitiikassa. Vihreät on eduskuntapuolueista ainoa, joka kannattaa kaikkien huumeiden käytön rankaisemisesta luopumista. Rangaistukset eivät estäneet näitäkään huumekuolemia. Portugalin liberaalia päihdetyön mallia on pidetty maailmalla esimerkkinä, sillä sen ansiosta nopeasti kasvanut huumeongelma saatiin hallintaan. Myös esimerkiksi Norja on dekriminalisoimassa huumeiden käytön. Tunnelin päässä siis on valoa.

Tämän kirjoituksen tarkoitus oli sama kuin kansalaisaloitteella: herättää keskustelua. Toivottavasti mahdollisimman moni ymmärtää, että vaikka huumeongelmat eivät kovin läheisiltä tuntuisikaan, niin yhteiskunnalle se tulee kalliiksi. Lakia tulkitsemalla asia ei juuri muuksi muutu, sillä nykyinen lainsäädäntö estää tehokkaat muutokset.