Kannabisaiheisia oikeustapauksia

Kannabisaiheisia oikeustapauksia

KKO:2016:42 Tämä on ennakkotapaus siinä mielessä, että ylin tuomioistuin ensimmäistä kertaa arvioi rikosoikeudellisesti tosiseikastoa, jossa moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalla on ajon jälkeen veressä sellaista kannabiksen aineenvaihduntatuotetta, joka ei...
Sopimusneuvotteluista ja sopimuksentekotuottamuksesta

Sopimusneuvotteluista ja sopimuksentekotuottamuksesta

Sopimusneuvottelut eivät lähtökohtaisesti sido osapuolia, ja osapuolet voivat vetäytyä niistä yleensä ilman haitallisia seuraamuksia. Oikeuskäytännössä (KKO 1984 II 181 ja KKO 2009:45) on kuitenkin katsottu, että perusteeton vetäytyminen neuvotteluista voi johtaa...